Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/10/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Quy định v/v thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp