Số/Ký hiệu: 2521/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành: 07/06/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Khoa học công nghệ
Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Trồng trọt