Số/Ký hiệu: 1676/QĐ-BTC Ngày ban hành: 01/09/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Mục văn bản: Tài chính
Quyết định công bố 5 chuẩn mực Kế toán công Việt Nam Đợt 1