Số/Ký hiệu: 68/NQ-CP Ngày ban hành: 01/07/2021
Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19