Số/Ký hiệu: 126/NQ-CP Ngày ban hành: 08/10/2021
Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19