Số/Ký hiệu: 116/2020/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2020
Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Thuế
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác