Số/Ký hiệu: 91/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/10/2014
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Thuế
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế