Số/Ký hiệu: 80/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/07/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài chính
Nghị định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam