Số/Ký hiệu: 63/2019/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/07/2019
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước