Số/Ký hiệu: 54/2016/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/06/2016
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài chính
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập