Số/Ký hiệu: 24/2024/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/02/2024
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu