Số/Ký hiệu: 23/2024/ND-CP Ngày ban hành: 27/02/2024
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực