Số/Ký hiệu: 167/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2017
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công