Số/Ký hiệu: 163/2016/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/12/2016
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài chính
Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước