Số/Ký hiệu: 152/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/12/2017
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp