Số/Ký hiệu: 151/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/12/2017
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công