Số/Ký hiệu: 145/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động