Số/Ký hiệu: 120/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/10/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập