Số/Ký hiệu: 115/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức