Số/Ký hiệu: 114/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Thuế
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác