Số/Ký hiệu: 112/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/09/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức