Số/Ký hiệu: 11/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/01/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài chính
Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước