Số/Ký hiệu: 106/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/09/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập