Số/Ký hiệu: 04/2019/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/01/2019
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô