Số/Ký hiệu: 88/2015/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2015
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Tài chính
Luật Kế toán