Số/Ký hiệu: 83/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Tài chính
Luật ngân sách nhà nước 2015