Số/Ký hiệu: 71/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Thuế
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế