Số/Ký hiệu: 31/2018/QH14 Ngày ban hành: 19/11/2018
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Khoa học công nghệ
Luật Trồng trọt