Số/Ký hiệu: 15/2017/QH14 Ngày ban hành: 21/06/2017
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Tài sản công
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công