Số/Ký hiệu: 748/KHNN-TC Ngày ban hành: 14/07/2017
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Hướng dẫn thủ tục thanh toán