Số/Ký hiệu: 6963/BNN-VP Ngày ban hành: 29/09/2023
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mục văn bản: Văn bản nhà nước
Hoàn thành chuyển đổi mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ