Số/Ký hiệu: 642/KHNN-TC Ngày ban hành: 24/08/2020
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2018-2020 và xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023