Số/Ký hiệu: 61/KHNN-KH Ngày ban hành: 19/01/2022
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Văn bản của viện
Đăng ký tham dự chương trình đào tạo về vận hành trang trại thông minh công nghệ cao Hàn Quốc.