Số/Ký hiệu: 541/KHNN-TC Ngày ban hành: 24/07/2020
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Rà soát dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 các Chương trình/Dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên)