Số/Ký hiệu: 522/KHNN-TC Ngày ban hành: 20/07/2020
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ