Số/Ký hiệu: 503/KHNN-TC Ngày ban hành: 17/06/2021
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Lấy ý kiến thực hiện quản lý sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.