Số/Ký hiệu: 4805/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành: 11/05/2017
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Mục văn bản: Pháp quy
Phương án sắp xếp Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố