Số/Ký hiệu: 4126/BNV-TCBC Ngày ban hành: 24/08/2021
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị địnhh số 142/2020/NĐ-CP