Số/Ký hiệu: 2683/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 26/04/2018
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu