Số/Ký hiệu: 1873/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 21/03/2016
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mục văn bản: Đấu thầu
Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia