Số/Ký hiệu: 19/CT-TTg Ngày ban hành: 24/04/2020
Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới