Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg Ngày ban hành: 31/03/2020
Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19