Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam thông báo điều chỉnh tiêu chuẩn thi trình độ ngoại ngữ đối với ngạch chuyên viên trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Tin liên quan