Tuyển chọn bổ sung chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển chọn bổ sung 01 chuyên gia kỹ thuật và 01 phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án “Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 - 2023”.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan