Tuyển chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 – 2021 (lần 2)

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện) đã có Thông báo số 123/KHNN-TCHC ngày 24/02/2020 về việc tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 cho Dự án. Sau khi đăng thông báo tuyển chọn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam và Website của Viện, tính đến ngày 16/3/2020 (ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ) Viện đã tiếp nhận được 43 hồ sơ của 43 ứng viên đăng ký dự tuyển.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực hiện của dự án trong năm 2020 có sự thay đổi. Viện đã đăng trên Website Thông báo số 550/KHNN-TCHC ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc tạm dừng việc tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 cho Dự án.
Căn cứ kế hoạch thực hiện dự án đã được phía Việt Nam và Cuba thống nhất điều chỉnh; căn cứ ý kiến chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và PNTN về đề xuất tuyển chuyên gia năm 2020 – 2021, Viện thông báo kế hoạch xét tuyển chuyên gia làm việc cho dự án năm 2020 – 2021 tại Cuba (đã điều chỉnh) cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét tuyển
Xét tuyển hồ sơ của các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tính đến hết ngày 16/3/2020.

2. Số lượng chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha cần tuyển là 15 người.
2.1. Chuyên gia kỹ thuật: 11 người, trong đó:
- Trưởng đoàn chuyên gia: 01 người;
- Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: 06 người;
- Chuyên gia lĩnh vực cơ khí: 03 người
- Chuyên gia lĩnh vực thủy lợi: 01 người.
2.2. Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha: 04 người
 
3. Yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển
Các ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển nếu vẫn có nguyện vọng tiếp tục tham gia dự tuyển ngoài Hồ sơ dự tuyển đã nộp cần bổ sung hồ sơ đối với một số giấy tờ sau:
- Đơn đăng ký tiếp tục làm chuyên gia cho dự án (đơn được viết sau ngày đăng thông báo tuyển chọn lần 2);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm 15/12/2020;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan, đơn vị quản lý (đối với các ứng viên đang làm việc tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị công lập).

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung
4.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bổ sung
Từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 13/12/2020 (trong giờ hành chính).
4.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung
Văn phòng Ban Quản lý dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 024.36876102

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xin thông báo và cám ơn sự hợp tác của các ứng viên đã quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển./.

 

Tin liên quan