Thông báo kết quả tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án "Hợp tác Việt Nam- Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019-2023"

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông báo kết quả tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án "Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019-2023".

 Chi tiết xem trong file đính kèm.

 

Đính kèm

Tin liên quan