Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện KHNN Việt Nam

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan