Thông báo thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện KHNN Việt Nam

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan