Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Tin liên quan