Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Viện KHNN Việt Nam thông báo cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng tải về và xem file đính kèm.

 

Tin liên quan